Het SAP huis van de toekomst: more than IT

Stilstand is achteruitgang. Niets is wat het was. Innovatie als niet te stoppen tendens. De technology push.

Allemaal redenen waarom ook SAP en in haar kielzog de SAP dienstverleners moeten nadenken over de toekomst. Een toekomst waarin veel, zoniet alles anders wordt. Om te beginnen cloud. Een containerbegrip wellicht, maar SAP heeft het veel breder ingevuld. Software uit de muur, as a service. Maar geen kopie van het huidige ECC. Je krijgt twee keer per jaar een update, die op een telefoonapp achtige manier wordt uitgerold. Devops. Gewoon doorwerken terwijl de nieuwe / verbeterde functionaliteit in jouw SAP systeem wordt ‘gepushed’.

Dus geen grote systeem time-outs meer, test teams die alle processen met de hand naspelen en op enig moment een go of nogo geven voor de nieuwe release. Gewoon doorwerken terwijl je SAP systeem op de nieuwste stand wordt gebracht. Dat betekent dat je niet met veel maatwerk en modificaties kunt gaan werken. Want dan werkt dit concept niet. Dus SAP heeft een cloud concept dat inhoudt dat je je aanpast aan de manier van werken zoals die wordt aangeboden. Stick to the standard dus.

Klanten raken niet alleen gewend aan het werken met standaard software die niet langer gemodificeerd wordt, ze raken ook gewend aan een ‘subscription based’ manier van afrekenen. Dat betekent dat de klant en de SAP partners (het SAP huis van de toekomst) een overeenkomst aangaan waar alle componenten van het SAP systeem in zijn opgenomen: licenties, hosting, project en beheer. En naar onze bescheiden mening in de wat verdere toekomst ook (een stuk) operatie.

Het SAP huis van de toekomst moet al deze componenten als een dienst kunnen en durven bieden. En niet langer op uren/facturen basis een technisch truukje uitvoeren. Een volledige andere manier van werken dan de traditionele system integrators tot nu toe hebben gedaan. Alles moet erop gericht zijn om deze dienst te kunnen bieden. In dat kader introduceerde McCoy onlangs PAS: SAP maar dan anders. Lees er hier meer over. En dit heeft ook grote gevolgen voor het profiel van de consultant van de toekomst (zie ook onze blog: SAP partner in het cloud tijdperk). Deze consultant wordt veel meer een business expert die de klant manier van werken (nu of in de toekomst) vertaalt naar het systeem. En hierbij altijd uitgaat van de standaard.

Daarnaast worden kwaliteiten op het gebied van change management steeds belangrijker. Daar waar je vroeger een Key user blij kon maken door gewoon het systeem op hem of haar aan te passen (en je als een goeroe werd gevierd), moet je nu uitleggen dat de manier van werken aangepast moet worden aan het systeem. En de verandering voor de key user dus veel groter is dan voorheen bij klassieke implementaties. Dat vereist veel van de consultant van de toekomst: een combinatie van business en IT kennis, met vaardigheden op het vlak van verandermanagement.

Je ziet het: zowel het SAP huis van de toekomst als haar bewoners zijn anders dan vandaag. More than IT. Van een truukje naar een echt vak. McCoy is er klaar voor. Jij ook?

Bekijk onze vacatures